Wszelkie pytania dotyczące produktów i zamówień

  Jeśli pojawił się problem techniczny na tej stronie

Fiberglass Decor & Design

Lubieszow 67A

67100 Nowa Sol

Poland

EU VAT PL9252104896

mobile contact

+48 517 137 179

+48 512 818 449

email biuro@fiberglass-decor.com

Michal Jackiewicz

mob. +48 512 818 449
biuro@fiberglass-decor.com    

sales

Urszula Balawajder 

mob. +48 517 137 179 
u.balawajder@fiberglass-decor.com

sales

Justyna Janicka 

biuro@fiberglass-decor.com